بار میوه

« از 2 »

بار میوه یا میوه آرایی:

در تشریفات مجالس و خدمات مجالس امروزی جهت جلوه هرچه بیشتر مجالس عروسی میزی را اختصاص میدهند به میوه هایی که متشکل از انواع و اقسام میوه ها حتی سفیجات نیز میباشد و با هنر دست مسئول بخش تزئینات بار میوه توسط تشریفات مجالس و خدمات مجالس حکاکی و دیزاین میگردد که جلوه و زیبایی خاصی به مجلس عروسی میدهد .

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟